Новини

Последна среща по проект Level Up

Партньорите по проекта Level Up проведоха заключителната си среща онлайн на 9 и 10 юни.

Изминаха почти 3 години от началото на проекта, който има за цел да стимулира интереса на младите хора към професионалното образование и обучение (ПОО).

Инициативата, финансирана по програма „Еразъм +“, се координира от Aspire-Igen във Великобритания и включва също Caped Koala Studios, Технологичния институт Корк в Ирландия, Фондация на бизнеса за образованието в България, Областната управа на Бекеш - Унгария, SATAEDU във Финландия и VHS -Cham в Германия.

Level Up final meeting online

Партньорството разработи мобилното приложениеLevel Up to VET , което помага на младите хора да направят по-информиран кариерен избор.

Играта им дава възможност да проучат различни професии като социален асистент, фризьор и козметик, строителен работник, механик, спортен терапевт и помощник готвач.

Level Up jobs EN

Играчите се запознават със специфични характеристики на работата, взимат решения и проверяват знанията си в тестове, за да напредват в кариерата. 

Играта е достъпна за Android и IOS и в момента се превежда на всички езици на партньорите. През юли приложението ще бъде официално представено и пилотирано с потребителите.

 

 

Level Up game

В допълнение, беше създадена платформа с полезна информация за пазара на труда и други полезни ресурси , които да помагат на кариерните специалисти да популяризират възможностите и ползите, които дава професионалното образование и обучение.

Партньорството събра и електронна книга с примери за приложението на ученето чрез игри в кариерното ориентиране , за да насърчи кариерните консултанти и обучители в Европа да се възползват в по-голяма степен от този подход, който е особено атрактивен и успешен сред младежите.

 Повече информация можете да намерите вуебсайта на проекта , както и на неговата   Facebook страница .

 

Erasmuslogo horisonal SMALL

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Проект №: 2017-1-UK01-KA2.

 

Четвърта партньорска среща по проект Gender+

Gender meeting online 220220

Въпреки трудните обстоятелства, в които се сблъскваме в момента, онлайн транснационалната среща по проект Gender+ на 22-23 април даде шанс на партньорството да оцени напредъка и да планира следващите стъпки. Двугодишната инициатива, финансирана по програма „Еразъм +“, има за цел да подобри включването на половете в рамките на професионалното образование и обучение (ПОО).

Досега партньорството проучи добрите практики за насърчаване на равенство между половете в професионалното образование и обучение и разработи Gender+ Харта, която определя минималните изисквания, на които отговаря една организация, стремяща се да бъде отворена към всички.

Въз основа на Хартата беше създаден интерактивен бенчмаркинг инструмент, който позволява на организациите да оценят настоящите си политики и практики по приобщаване и да научат как могат да ги подобрят. Можете да се включите в пилотирането на инструмента като попълните анкетата за обратна връзка. Благодарим ви предварително!

Benchmarking tool

В момента консорциумът работи по създаване на профил и ресурси за джендър шампион - специалист, който да помогне на една организация да бъде по-приобщаваща. По време на срещата партньорите обсъдиха и резултатите от проучване сред HR специалисти и професионалисти в ПОО, което има за цел да идентифицира ключовите умения, които трябва да притежава джендър шампионът.

Партньрството включва 6 организации - Aspire-igen - UK (координатор), Learmera Oy - Финландия, Фондация на бизнеса за образованието - България, CIAPE - Италия, LUNG - Словения и Центъра за социални иновации в Кипър.

Вижте още информация на нашия уебсайт www.genderplus.eu и се присъединете към страницата ни във Facebook.

 

Erasmus Logo

Този проект се финансира с подкрепата на програма Еразъм + на Европейския съюз. № на проекта: 2018-1-UK01-KA202-048039.

Това съобщение отразява само възгледите на автора и Комисията не може да бъде отговорна за каквото и да било използване на съдържащата се в него информация.

Трети бюлетин по проект WINGS

Готов е третият бюлетин по проект WINGS, който има за цел да насърчи интернационализацията на стартиращите предприятия. 

WINGS Newrsletter 3 BG

Още информация можете да намерите в сайта на проекта https://wings.erasmus.site/ и на Facebook страницата  https://www.facebook.com/wings.entrepreneurship.games/

Още статии ...