Новини

GCDF стипендиантска програма 2020 - кандидатствайте до 31 юли

NBCC Foundation CCE logos

До края на юли тече набирането на кандидати за GCDF стипендиантската програма за 2020 година. 

Целта на GCDF стипендиантската програма е да насърчи предоставянето на качествени кариерни услуги. Ще бъдат присъдени 4 международни стипендии, всяка на стойност 1000 щатски долара.

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

1. Към момента да притежават валиден GCDF сертификат или да се обучават по програмата GCDF и същевременно да са записани в магистърска / докторска програма или програма за следдипломна квалификация по кариерно / психологическо консултиране и др. сродни специалности.
2. Да се ангажират, че ще предлагат услуги по кариерно консултиране през следващите две години. 

Срокът за прием на кандидатури е 31 юли. Наградените ще бъдат обявени през октомври 2020. Повече информация ще намерите тук.

Успех!

 

Първото онлайн обучение по програма Global Career Development Facilitator (GCDF)

Фондация на бизнеса за образованието е организацията, отговорна за прилагането на програмата за обучение и сертифициране на професионалисти в сферата на кариерното консултиране Global Career Development Facilitator (GCDF) в България от 2005 г. насам. За първи път през тези 15 години обучението се проведе онлайн, поради COVID-19 условията и ограниченията. Участваха 12 професионалисти от институции и публични и частни организации и доставчици на кариерни услуги.

Това беше сериозно предизвикателство и повече от обикновено обучение. Трябваше да бъдем много внимателни, гъвкави и целенасочени, за да не допуснем компромиси с целите на обучителната програма и качеството на процеса за всички участници. Научихме много и се родиха идеи, базирани на това обучение, които са наистина важни за бъдещата ни работа. Оценяваме високо и сме много благодарни на 12-те професионалисти, които се включиха в това неочаквано начинание, за професионалното им отношение и активно участие.

GCDF

Гарантирането на висококачествени кариерни услуги в онлайн среда и разработването на методологии и инструменти в подкрепа на този процес са сред целите на Фондация на бизнеса за образованието вече повече от десетилетие. През годините обсъждаме темата с общността на кариерните консултанти, организираме и провеждаме събития, реализираме проекти, включително един, признат от Европейската комисия като успешна история на европейско ниво и няколко - като добри практики на национално ниво, разработваме програми за обучение, инструменти, платформи.

Макар нищо да не е в състояние да замени директния контакт, този успешен опит ни дава още по-голяма увереност в бъдеще да адаптираме и прилагаме информационните технологии в работата си, за да отговорим на реалностите на динамично променящия се свят. 

Новото обучение по програмата GCDF предстои през есента като при необходимост ще бъде проведено изцяло в онлайн среда.

Ask4Job Пилотиране

Търсите работа и искате да използвате интернет, за да намерите нови възможности?

Искате ли да научите как най-добре да интегрирате цифровите технологии в работата си?

Смятате ли, че вашите интернет умения имат нужда от надграждане и развитие?

Чувствате ли, че искате да развиете уменията си да учите ефективно?

Любопитни ли сте как да направите съвременно и привлекателно CV-то си?

Тогава ASK4JOB е точно за вас!

ASK4JOB е безплатна платформа за обучение и ориентация в съвременното дигитално общество.

Повече информация: https://2dd91331-936a-46b6-b995-8928121d40e4.filesusr.com/ugd/979ad2_77791b078b4046acbc807a119ad99beb.pdf

  Ask4Job

Още статии ...