Новини

Новият проект CRAFT надгражда FUTURE

Нашият проект FUTURE продължава с нова, надграждаща инициатива, наречена CRAFT - Co-working in Rural Areas to prepare young people for Future Trends.

CRAFT kick-off meeting

Трима от партньорите по проекта FUTURE - Business Foundation for Education/Фондация на бизнеса за образованието, италианската организация за учене през целия живот CIAPE и гръцкият институт по компютърни технологии CTI - обединяват усилията си с още 4 организации: Асоциация за развитие на малкия бизнес в Ченстохова в Полша (координатор), словенския Институт за психология и предприемачество STEP, Регионалния център DESA - Дубровник за изграждане на общности и развитие на гражданското общество и норвежката обучителна организация Kunnskapstrening It.

CRAFT ще стъпва върху резултатите от проектите FUTURE и Go Circular, за да подкрепи младите хора от европейските селски райони при стартирането на места за съвместна работа. За тази цел през следващите 2 години партньорството ще разработи програма за обучение и платформа в 3D виртуален свят, които ще стимулират уменията, необходими на бъдещия пазар на труда, и предприемачеството в областта на:

 • лични грижите и здраве
 • зелената икономика
 • STEAM - наука, техника, инженерство, изкуства и математика.

Началната среща на CRAFT се проведе хибридно (в Рим и през онлайн платформата ZOOM) на 10-11 септември, и даде възможност на партньорите да планират първите си дейности. BFE, CTI и CIAPE представиха иновативната кариерна платформа Пътешественик в бъдещето Future Time Traveler, която комбинира базирани на игри сценарии с обучителна среда в 3D виртуален свят. Обсъдихме и ключовите изводи, свързани с развитието на работните места през следващите години.
Очакваме с нетърпение още една успешна и вдъхновяваща инициатива, финансирана по програма Erasmus+.

Семинар по проект WINGS

Днес Фондация на бизнеса за образованието представи резултатите от проекта WINGS на семинар за кариерни консултанти и обучители в София.

WINGS objectives

Инициативата има за цел да подкрепи млади предприемачи, стартиращи фирми и МСП, които искат да интернационализират своя бизнес чрез иновативен онлайн курс за обучение, допълнен от цифрови сериозни игри, базирани на реални случаи.

Участниците бяха запознати с рамката за компетентност за интернационализация на МСП и с разработената програма за обучение и сериозни игри, които помагат на предприемачите да развият ключовите умения, от които се нуждае глобалният бизнес:

 • Глобално мислене за предприемачество
 • Основни компетенции на предприемачеството
 • Управление на несигурността
 • Междукултурна комуникация
 • Маркетингови умения
 • Бизнес умения.

WINGS modules

Програмата за обучение ще бъде преведена и свободно достъпна на всички партньорски езици. През следващите месеци тя ще бъде пилотирана с голяма група обучаеми във всяка държава. 

WINGS game

Инициативата се изпълнява от Университета на Кипър, Danmar Consulting (Полша), FyG Consultores (Испания), INOVA+ (Португалия), Bit.CZ (Чехия) и ФБО в България.

WINGS partnership

Повече информация за проекта можете да намерите на уебсайта https://wings.erasmus.site/ и на страницата му във Facebook https://www.facebook.com/wings.entrepreneurship.games/.

 

Erasmuslogo horisonal

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в нея информация.
Номер на проекта: 2018-1-CY01-KA202-046856

Финална среща по проект Умения за подкрепа на мигранти

На 28-ми август, 2020, екипът на проект Transversal model for Migrants, 2018-1-FR01-KA202-048007, финансиран с подкрепата на Европейската Комисия по програма Еразъм+ Стратегически партньорства проведе финалната си работна среща онлайн.

Проектът подкрепя учителите, обучителите и консултантите в работата им с мигранти, насочена към придобиване и усъвършенстване на умения за по-добра професионална реализация и икономическа и социална интеграция в Европа.

Партньорите обсъдиха създаденото и постигнатото от екипа и перспективите за бъдещите след края на проектното финансиране.

Проектът се реализира от екип, воден от ITG - Portage Salarial от Франция и партньори от 6 други държави – Фондация на бизнеса за образованието от България, Center for Social Innovation - CSI от Кипър, Iasis Amke Athens от Гърция, Mindshift - Talent Advisory от Португалия, Solidaridad Sin Fronterasот Испания и Bahçeşehir Üniversitesi от Турция.

Повече информация на  http://www.transversalmodel.eu/ и  https://www.facebook.com/TransversalModelForMigrants 

ТММ Final Meeting

 

TMM Logo Erasmus Logo

Проект Умения за подкрепа на мигранти, 2018-1-FR01-KA202-04800 е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Taзи публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Още статии ...