Новини

Стартира проект Global Local

logo Global Local

Фондация на бизнеса за образованието ще представлява България в международния проект Global Local, 2019-1-UK01-KA201-061960,, финансиран от Европейската комисия по програма Еразъм+.

Проектът има за цел да проучи и предизвика идеята, че мобилността е достъпна само за малцинство от млади хора от привилегировани среди. Проектът ще предизвика младите хора чрез интерактивна онлайн игра, която ще бъде разработена, за да демонстрира ползите и различните пътища за мобилност. Чрез поредица от дейности за решаване на проблеми, играта ще се справи с множество бариери и ще посочи предимстваъа при пътуване извън обичайното местоживеене.

Екипът се координира от Aspire-international от Великобритания, Business Foundation for Education/Фондация на бизнеса за образованието от България, Instituto para el fomento del desarrollo y la formación от Испания, Leeds City College от Великобритания, Unitatea de Cercetare în Educație - fost ISE от Румъния и Cooperative d’Initiative Juenes от Франция.

Партньорска среща по проект Transversal Model for Migrants в София, България

На 11 и 12 ноември, 2019, Фондация на бизнеса за образованието беше домакин на партньорска среща по проект Transversal model for Migrants, 2018-1-FR01-KA202-048007, финансиран с подкрепата на Европейската Комисия по програма Еразъм+ Стратегически партньорства.

Проектът се реализира от екип, воден от ITG - Portage Salarial от Франция и партньори от 6 други държави – Фондация на бизнеса за образованието от България, Center for Social Innovation - CSI от Кипър, Iasis Amke Athens от Гърция, Mindshift Talent Advisory от Португалия, Solidaridad Sin Fronteras от Испания и Bahçeşehir Üniversitesi от Турция.

Проектът има за цел да даде подкрепи учителите, обучителите и консултантите в работата им с мигранти, насочена към придобиване и усъвършенстване на умения за по-добра професионална реализация и икономическа и социална интеграция в Европа.

Партньорите валидираха разработените Учебната програма, Наръчника и Инструментариума и планираха и подготвиха предстоящото пилотиране с професионалисти и мигранти.

TMM Sofia 01 TMM Sofia 03

Erasmus Logo TMM Logo

Проект Умения за подкрепа на мигранти, 2018-1-FR01-KA202-04800 е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Taзи публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Партньорска среща в Словения по проект Gender+

Партньорите по проекта Gender + се завърнаха от третата си среща в Словения, домакин на която беше LUNG - Ljudska univerza Nova Gorica.

През следващите месеци парньорските организации ще продължат да си сътрудничат за дизайна и съдържанието на инструмента за сравнителна оценка, чието пилотиране ще започне в началото на 2020 г.

Gender plus Partners Slovenia 1

Досега консорциумът проведе проучване на добрите практики за включване на половете в парньорските държави и разработи Gender+ Харта, която е достъпна на уебсайта на проекта.

Наскоро ФБО представи резултатите от проекта пред група от кариерни консултанти и обучители. 

Gender Multiplier Event BG

Erasmuslogo horisonal SMALL

Този проект се финансира с подкрепата на програма Еразъм + на Европейския съюз. № на проекта: 2018-1-UK01-KA202-048039. Настоящото съобщение отразява само възгледите на автора и Комисията не може да бъде отговорна за каквото и да било използване на съдържащата се в него информация.

Още статии ...