Новини

Бюлетин 3 по проект Умения за подкрепа на мигранти

Моля, запознайте се с третия бюлетин на проект Умения за подкрепа на мигранти, 2018-1-FR01-KA202-04800. Проектът има за цел да даде подкрепи учителите, обучителите и консултантите в работата им с мигранти, насочена към придобиване и усъвършенстване на умения за по-добра професионална реализация и икономическа и социална интеграция в Европа.

TMM 3rd Newsletter BG TMM 3rd Newsletter EN

Erasmus Logo TMM Logo

Проект Умения за подкрепа на мигранти, 2018-1-FR01-KA202-04800 е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Taзи публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Начална среща и проучване по проект Career Skills

Career Skills logo

Фондация на бизнеса за образованието, координатор на Career Skills Project, беше домакин на първата партньорска среща, която се проведе в София на 14-15 януари 2020.  

Проектът се осъществява в партньорство с Финландския институт за образователни изследвания към Университета в Jyvaskyla, Réseau International des Cités des Métiers - Франция, VHS Cham - Германия, Institute of Entrepreneurship Development - Гърция и Aspire-Igen - Великобритания.

 Заедно ще създадем Европейска платформа за кариерни умения www.Career-Skills.eu, която ще помогне на хората да разберат, оценят и надградят своите компетенции за управление на кариерата и да намерят подкрепа в онлайн карта на кариерните услуги.

Career Skills Kick-off Sofia

- През 2020 г. партньорите ще разработят Каталог на кариерните умения и ще проведат проучване, за да съберат обратна връзка и ресурси. Ще бъдат стартирани платформата за кариерни умения и онлайн карта на кариерните усулуги. Резултатите ще бъдат представени на семинари за експерти.

 - През 2021 г. ще разработим онлайн курс за развитие на умения за управление на кариерата, ще създадем рекламно видео и ще организираме обучение на обучители във всички страни партньори.

 - През 2022 г. консорциумът ще проведе информационна кампания, ще оцени въздействието на проекта и ще представи резултатите от тригодишната инициатива по време на финалните събития във всяка страна.

 

Тук можете да видите и първия бюлетин по проекта и да се включите в нашето проучване за съществуващи национални рамки и инструменти за оценка на умения за управление на кариерата. Благодарим ви предварително!

 

За повече информация вижте нашия уебсайт http://career-skills.eu и страницата ни във Facebook https://www.facebook.com/Career.Skills.Project/

 

 

Erasmuslogo horisonal SMALL

PROJECT N° 590221-EPP-1-2017-1-BG-EPPKA3-PI-FORWARD. 

Този проект се финансира с подкрепата на Европейската комисия. Настоящото съобщение отразява единствено мнението на автора и Комисията не носи отговорност за информацията, която се съдържа в него.

 

Първа среща по проект CRITICAL в Порто, Португалия

На 12.12.2019 екип, ръководен от Media Creativa 2020 от Испания и включващ Фондация на бизнеса за образованието от България, Social Cooperative Enterprise Drosostalida от Гърция, Virtual Campus от Португалия и Folkouniversitetet от Швеция се събра в Порто, Португалия, за да стартира нов Еразъм+ проект, наречен CRITICAL.

Проектът има за цел да даде възможност на хората да разпознават, идентифицират, реагират и управляват рисковете, които крие онлайн информацията (кибертормоз, фалшиви новини, пост-истина, радикализъм, онлайн насилие и др.). Те ще се научат да се справят с тези заплахи по отговорен и критичен начин, което ще подобри тяхната сигурност.

Дезинформацията и фалшивите новини започват да бъдат сериозен проблем, засягащ всички граждани и представляващи атака върху основите на демокрацията. Евробарометър от април 2018 г. посочва, че повече от 85% от анкетираните смятат, че съществуването на фалшиви новини е проблем в тяхната страна, поне до известна степен, и подобен процент (83%) считат, че това е проблем за демокрацията като цяло.

Но дали пълнолетните европейци могат да идентифицират и да се предпазят от тези рискове? Като ориентир - само 15% от анкетираните в споменатия Евробарометър се чувстват много уверени, че могат да идентифицират фалшиви новини. Според данните на ЕК 44% от европейците на възраст 16-74 години нямат основни цифрови умения.

Екипът на проекта ще се създаде онлайн платформа с обучителни материали и сценарии, за да бъде в подкрепа на всеки заинтересован по отношение на онлайн безопасността и отговорната информираност.

 

CRITCAL 01  CRITCAL 02  CRITCAL 03

 

Erasmus Logo

The CRITICAL project, 2019-1-ES01-KA204-064082, has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Още статии ...