Новини

Партньорска среща по проект Wings във Валенсия

Екипът WINGS Project се събра във Валенсия, Испания на 11-ти и 12-ти, февруари, 2020, за да обсъди прогреса на напредъка на проекта, както и предстоящите дейности.

Wings Valencia

Една от основните цели на срещата беше работата върху сценария на сериозните образователни игри за стартиращи предприемачи в процеса на интернационализация на компаниите им.

Игрите ще допълват шестте учебните модула, които партньорите създадоха през последните месеци:

  • Глобално предприемачество
  • Ключови предприемачески компетентности
  • Управление на несигурността
  • Междукултурна комуникация
  • Маркетингови умения
  • Бизнес умения.

Още информация можете да намерите в сайта на проекта https://wings.erasmus.site/ и на Facebook страницата ни https://www.facebook.com/wings.entrepreneurship.games/

Партньорска среща по проект Transversal Model for Migrants на 6-ти и 7-ми, февруари, 2020 в Лисабон, Португалия

На 6-ти и 7-ми, февруари, 2020, екипът на проект Transversal model for Migrants, 2018-1-FR01-KA202-048007, финансиран с подкрепата на Европейската Комисия по програма Еразъм+ Стратегически партньорства се събра в Лисабон, Португалия.

Проектът има за цел да даде подкрепи учителите, обучителите и консултантите в работата им с мигранти, насочена към придобиване и усъвършенстване на умения за по-добра професионална реализация и икономическа и социална интеграция в Европа.

Партньорите обсъдиха първите пилотни дейности за разработените Учебна програма, Наръчник и Инструментариум и планираха финализрането на пилотната фаза с професионалисти и мигранти.

Проектът се реализира от екип, воден от ITG - Portage Salarial от Франция и партньори от 6 други държави – Фондация на бизнеса за образованието от България, Center for Social Innovation - CSI от Кипър, Iasis Amke Athens от Гърция, Mindshift - Talent Advisory от Португалия, Solidaridad Sin Fronteras от Испания и Bahçeşehir Üniversitesi от Турция.

 

TMM 01  TMM 02

TMM Logo Erasmus Logo

Проект Умения за подкрепа на мигранти, 2018-1-FR01-KA202-04800 е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Taзи публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Партньорска среща по проект FUTURE в Португалия

Future team in Lisbon 300120

Екипът на проект FUTURE се събра на четвъртата си международна среща в Лисабон, Португалия, домакин на която беше European Board for Certified Counselors. Партньорите обсъдиха последните постижения на проекта и планираха задачите си до края на инициативата.

След старта си през юни 2019 г., кариерната игра в 3D виртуален свят Пътешественик в бъдещето привлече близо 700 играчи и получи много висока оценка.

Конкурсът „Професии на бъдещето“ събра 92 идеи от млади хора на възраст 13-19 години, а европейският конкурс за иновативни кариерни игри и инструменти получи 40 добри практики, включително 7 от държави извън партньорството.

Победителите в двата конкурса ще бъдат обявени в края на февруари. Те ще бъдат включени в електронна книга и в печатната брошура на проекта, която също ще обобщи основните послания на политиката, които партньорството е идентифицирало. Резултатите от проекта ще бъдат представени по време на финалните събития през ноември.

За повече информация вижте нашия уебсайт http://future-time-traveller.eu и Facebook страницата https://www.facebook.com/Future.Time.Traveller/.

 

Future Erasmus logo

PROJECT N° 590221-EPP-1-2017-1-BG-EPPKA3-PI-FORWARD

Този проект се финансира с подкрепата на Европейската комисия. Настоящото съобщение отразява единствено мнението на автора и Комисията не носи отговорност за информацията, която се съдържа в него.

Още статии ...