Ask4Job Пилотиране

Търсите работа и искате да използвате интернет, за да намерите нови възможности?

Искате ли да научите как най-добре да интегрирате цифровите технологии в работата си?

Смятате ли, че вашите интернет умения имат нужда от надграждане и развитие?

Чувствате ли, че искате да развиете уменията си да учите ефективно?

Любопитни ли сте как да направите съвременно и привлекателно CV-то си?

Тогава ASK4JOB е точно за вас!

ASK4JOB е безплатна платформа за обучение и ориентация в съвременното дигитално общество.

Повече информация: https://2dd91331-936a-46b6-b995-8928121d40e4.filesusr.com/ugd/979ad2_77791b078b4046acbc807a119ad99beb.pdf

  Ask4Job