Семинар по проект WINGS

Днес Фондация на бизнеса за образованието представи резултатите от проекта WINGS на семинар за кариерни консултанти и обучители в София.

WINGS objectives

Инициативата има за цел да подкрепи млади предприемачи, стартиращи фирми и МСП, които искат да интернационализират своя бизнес чрез иновативен онлайн курс за обучение, допълнен от цифрови сериозни игри, базирани на реални случаи.

Участниците бяха запознати с рамката за компетентност за интернационализация на МСП и с разработената програма за обучение и сериозни игри, които помагат на предприемачите да развият ключовите умения, от които се нуждае глобалният бизнес:

  • Глобално мислене за предприемачество
  • Основни компетенции на предприемачеството
  • Управление на несигурността
  • Междукултурна комуникация
  • Маркетингови умения
  • Бизнес умения.

WINGS modules

Програмата за обучение ще бъде преведена и свободно достъпна на всички партньорски езици. През следващите месеци тя ще бъде пилотирана с голяма група обучаеми във всяка държава. 

WINGS  game

Инициативата се изпълнява от Университета на Кипър, Danmar Consulting (Полша), FyG Consultores (Испания), INOVA+ (Португалия), Bit.CZ (Чехия) и ФБО в България.

WINGS  partnership

Повече информация за проекта можете да намерите на уебсайта https://wings.erasmus.site/ и на страницата му във Facebook https://www.facebook.com/wings.entrepreneurship.games/.

 

Erasmuslogo horisonal

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в нея информация.
Номер на проекта: 2018-1-CY01-KA202-046856