Партньорска среща по проект Wings във Валенсия

Екипът WINGS Project се събра във Валенсия, Испания на 11-ти и 12-ти, февруари, 2020, за да обсъди прогреса на напредъка на проекта, както и предстоящите дейности.

Wings Valencia

Една от основните цели на срещата беше работата върху сценария на сериозните образователни игри за стартиращи предприемачи в процеса на интернационализация на компаниите им.

Игрите ще допълват шестте учебните модула, които партньорите създадоха през последните месеци:

  • Глобално предприемачество
  • Ключови предприемачески компетентности
  • Управление на несигурността
  • Междукултурна комуникация
  • Маркетингови умения
  • Бизнес умения.

Още информация можете да намерите в сайта на проекта https://wings.erasmus.site/ и на Facebook страницата ни https://www.facebook.com/wings.entrepreneurship.games/