ФБО представи инициативи за кариерно ориентиране на национален семинар на Еврогайдънс България

Фондация на бизнеса за образованието се включи в Националното обучение на кариерни консултанти, организирано от Euroguidance Bulgaria. Събитието се състоя на 10-11 декември 2019 г. в София и в него взеха участие над 50 специалисти от цялата страна, както и четирима представители на Националната агенция за европейски програми и мобилност на Република Северна Македония.

Euroguidance National Training 111219 Audience a

Невена Раковска от Фондацията на бизнеса за образованието разказа за настоящите иновативни проекти на ФБО в сферата на кариерното ориентиране и консултиране и направи връзка с бъдещето на професиите и пазара на труда. 

Euroguidance National Training 111219 6

Тя насърчи участниците да се включат в конкурса за иновативни игри и инструменти за кариерно ориентиране по проект FUTURE

Euroguidance National Training 111219 FUTURE 1

Специално внимание беше отделено на новата инициатива на Фондацията - проект Кариерни умения.

Euroguidance National Training 111219 Career Skills Project a

 По време на обучението бяха демонстрирани също конкретни техники и добри практики за кариерно ориентиране с различни целеви групи. 

Oще информация и снимки