Резултати от международния конкурс за иновативни кариерни инструменти и игри по проект FUTURE

В периода юни - декември 2019 г. се проведе Европейския конкурс за иновативни кариерни игри и инструменти. Инициативата беше част от проект FUTURE на Фондация на бизнеса за образованието и имаше за цел да насърчи и популяризира иновативни инструменти, интерактивни игри (традиционни и дигитални) за кариерно ориентиране.

FUTURE Contest-Tools banner BG

В конкурса се включиха общо 38 участници от 13 държави в цяла Европа. Професионално жури оцени получените предложения по критерии: иновативност, въздействие и потенциал за разпространение.

У нас конкурсът се проведе в партньорство с Еврогайдънс България. Бяха получени 14 български кандидатури с изключително високо ниво (средна оценка – 89 от 100), сред които бяха отличени:

- На първо място - Трансформика Карти на Успеха (99 точки).

FUTURE Innovation Contest BG 1

 

- На второ място - Cover your needs, Discover your career - Creative Toolbox ( 97 точки).

FUTURE Innovation Contest BG 2

- На трето място - Моят кариерен път (95 точки)

FUTURE Innovation Contest BG 3

Тук можете да разгледате всички добри практики, представени в конкурса.

Всички участници получиха сертификати, а техните инструменти бяха представени на уебсайта на проекта FUTURE и на страницата ни във Facebook.

Участниците и екипите, представили най-добрите практики във всяка страна, ще бъдат поканени да демонстрират своите инструменти по време на националните финални събития в края на 2020 г.

Наградените инструменти и игри ще бъдат включени в електронна книга и ще бъдат популяризирани чрез мрежата Euroguidance в цяла Европа.

Победителите от всяка страна ще бъдат поканени на учебна визита, организирана от Aspire-Igen, който е британският Euroguidance център.