Национална програма за студентски стажове

Целта на програмата е да помогне на работодателите да наемат способни и мотивирани млади хора; на студентите - да надградят академичните си знания с практически умения; и на университетите – да реализират успешно своите възпитаници.

Програмата популяризира студентските стажове като необходима част от обучението и механизъм за подобряване на връзката между образованието и бизнеса. Програмата включва различни инициативи и дейности:
⦁ сайтът за търсене и предлагане на студентски стажове www.staj.bg;
⦁ популяризиране на Форум Кариери, организиран от JobTiger и МДААР;
⦁ наръчници със съвети за студенти, университети и работодатели:
Студентският стаж – как да стартирате успешно кариерата си – брошура за студенти за ползата от стажовете и насоки за успешното им провеждане

Наръчник за провеждане на студентски стажове с практически съвети за работодателите и университетите.