Кариерно консултиране

Голяма част от инициативите на Фондация на бизнеса за образованието са насочени към развитие на кариерното консултиране в България.

NBCC
През февруари 2007 г. учредихме National Board for Certified Counselors (NBCC) Bulgaria с цел да популяризираме и подпомагаме развитието на професионалното кариерно консултиране в България. NBCC Bulgaria е част от европейската и световната мрежа на сертифицираните консултанти.

Фондацията организира първоначално и продължаващо обучение за кариерни консултанти по международно признатата програма за обучение и сертифициране на кариерни консултанти Global Career Development Facilitator (GCDF),

Програмата сертифицира широк набор от компетентности, свързани с кариерното развитие – познания за различни теории, за пазара на труда, етичните норми  в консултантската работа, както и умения за оценка на нуждите, оказване на съдействие на клиентите, обучение в умения за заетост, популяризиране на кариерните услуги и др.

За информация във връзка с програмата GCDF, пишете на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. .

Освен в България, GCDF се прилага в Румъния, Турция, Гърция, Македония, Германия, Китай, Япония, САЩ, Канада, Нова Зеландия и други държави. 

Досега у нас са обучени над 1000 кариерни консултанти по програмата GCDF, сред които педагогически съветници в училищата в цялата страна, специалисти в регионалните центрове за кариерно ориентиране на ученици, кариерни консултанти в университетски кариерни центрове и бюрата по труда, младежки, обучителни и неправителствени организации, мениджъри по човешки ресурси в различни компании, както и в държавната администрация. По този начин създадохме капацитет за предоставяне на кариерни услуги през целия живот, което има дългосрочен ефект за икономиката. Добрата практика на нашата страна беше представена през 2009 г. в изданието на Европейския център за развитие на професионалното образование и обучение (CEDEFOP) "Professionalising career guidance. Practitioner competences and qualification routes in Europe"

•   Програмата GCDF даде тласък за развитието на професията на кариерния консултант, която вече е включена в Националния класификатор на професиите и длъжностите в България.

•  Изградихме мрежа от 37 университетски кариерни центрове, които дават достъп на хиляди студенти до безплатни кариерни услуги. 

•   Моделът на университетските кариерни центрове беше мулиплициран и от Агенция по заетостта при създаването на 10 кариерни центрове за заети лица, в чието създаване ФБО участва.

•   През 2015 г. организирахме 60 дни на кариерата и 420 семинара за кариерно развитие на заети лица.

•   Флагманската инициатива на ФБО Клуб Кариера (2009) получи признанието на МОН като ефективна форма на кариерно ориентиране в училище. 

•   През 2015-2017 г. експертите на ФБО се включиха в създаването на Националната програма за кариерно ориентиране, в която училищните клубове Кариера играят водеща роля. Програмата беше успешно пилотирана в 42 училища в цялата страна от 7600 ученици. Инициативата беше представена като добра практика пред специалисти от Euroguidance Serbia и CINOP / Euroguidance Netherlands. 

•   Подпомогнахме инициативи на различни институции, насочени към популяризирането на кариерното консултиране в България, в т.ч. стартирането на магистърски програми по кариерно консултиране в Софийски университет „Св. Климент Охридски” и в Русенски университет „Ангел Кънчев”.

•  ФБО беше партньор в провеждането на първото национално проучване на професионалната мотивация на студентите в България през 2007, a през 2010 проведохме Национално проучване на уменията за заетост на младите хора в България,

•  През 2012 г. съвместно с Euroguidance България стартирахме ежегоден конкурс за иновативни практики в кариерното ориентиране и консултиране в България, създадохме програма "Ориентиране за мобилности обучихме посланици на мобилността.

•  Създадохме сайта www.kakvidastanem.bg, подпомагащ избора на професия и различни инструменти за кариерно ориентиране.

•  ФБО изготви методология за провеждане на стажантски програми, по които бяха обучени академични наставници и ментори в десетки публични и частни организации. С наша помощ беше създаден онлайн порталът за студентски стажове в държавната администрация www.staj.government.bg.

•    Експертите на ФБО участват и в различни национални инициативи като Рейтингова система на висшите училища в България, Прогнози на пазара на труда, квалификация на преподаватели, Гордея се с труда на моите родители и др.

 •   Фондация на бизнеса за образованието участва активно в над 40 международни проекта, насочени към кариерното консултиране, подобряване на уменията за заетост и по-ефективната връзка на образованието с пазара на труда.