Тест „Моите професионални ценности“

Този тест има за цел да ви помогне да определите важните за вас ценности на работното място. По-долу са изброени 40 твърдения. Прочетете всяко от тях и отбележете дали отговаря на вашите предпочитанията или не.

За мен е важно повечето хора да уважават професията ми и мястото, на което работя.
Искам да бъда възприеман като лидер на работното си място.
Във всичко, което правя, търся нови възможности и предизвикателства.
Важно за мен е да получавам възможно най-високото заплащане за длъжността ми.
Харесва ми да работя с други хора.
Харесва ми да поемам рискове.
Когато изпълнявам определена задача, за мен е важно да я направя по най-добрия възможен начин.
Харесва ми да помагам на колегите си при изпълнението на съответни работни задачи.
Харесва ми работата ми да включва широк набор от задачи.
Обичам да планирам и изпълнявам работните задачи по своя преценка.
Харесва ми да нося отговорност, независимо с какво се занимавам.
За мен е от значение къде работя
Работата в екип прави работата ми по-лесна.
Независимо къде работя, харесвам да уча нови неща.
Чувствам се добре, когато мога да помогна на някого.
Харесва ми работа, която включва неизвестности.
Лесно се отегчавам.
Обичам да работя и да се срещам с различни хора.
Искам да притежавам най-новите и модерни технологии.
Длъжността, която заемам, е много важна за мен.
Не приемам лесно заповеди от по-висшестоящи.
Харесва ми работни задачи, които изискват да приложиш новаторски подход.
Приятно ми е да работя с хора, които мислят като мен.
Оставам на една и съща работа, само докато в нея виждам предизвикателство.
Харесва ми да контролирам хората в процеса на работа.
Материалните неща са много важни за мен.
За мен е важно да бъда уважаван.
Харесва ми да се захващам със задачи, с които никой друг не може да се справи.
Приятно ми е да помагам на новите служители.
Харесва ми често да сменям работното си място.
Искам да имам възможността да структурирам задачите си така, както аз желая.
Харесва ми да пробвам нови и креативни идеи.
Обичам да притежавам луксозни и качествени вещи.
Харесва ми да нося отговорност за планирането и организирането на дейности.
Ако колега е направил грешка в работата, ще му дам обратна връзка как да я поправи.
Търся възможности да дам принос на работното си място.
Обикновено се справям по-добре с всяка работа, ако има кой да ми помага.
Предпочитам да работя самостоятелно и без да ми се дават наставления.
Обичам работни места, на които има предизвикателства.
През професионалния си живот досега съм се занимавал(а) с много различни неща.