Университетски кариерни центрове

Инициативата за изграждане на кариерни центрове стартира през 2005 г. в отговор на потребността на бизнеса от квалифицирани специалисти и като резултат от ангажираността на висшите училища с реализацията на студентите.

Кариерните центрове подпомагат реализацията на студентите чрез информация за свободните позиции, работодателите и пазара на труда; услуги по кариерно консултиране; обучения за придобиване на различни умения, свързани с намиране и задържане на работа и др.

През април 2005 г. моделът е приложен пилотно в 9 университета. До средата на 2007 г. мрежата от изградените по инициативата кариерни центрове вече включва 34 висши училища и колежи в цялата страна.

Над 160 000 студенти в тези университети и колежи имат достъп до услугите, предлагани от кариерните центрове, и хиляди са придобили практически умения за намиране и задържане на работа в резултат на организираните от кариерните центрове обучения.

Моделът намери приложение и в професионалното образование, където вече са изградени 2 училищни кариерни центъра – в Русе и Горна Оряховица.

Фондация на бизнеса за образованието подпомага изграждането и ефективното функциониране на кариерните центрове, популяризира услугите им пред обществеността и подготвя кариерните специалисти.
Повече информация за кариерните центрове - http://careercenters.staj.bg