Връзки

Какви да станем? – сайт за избора на кариера
www.KakviDaStanem.bg
Портал на университетските кариерни центрове
http://careercenters.staj.bg
staj-logo Сайтът за търсене и предлагане на студентски стажове в България
www.Staj.bg
Търсене и предлагане на работа
www.JobTiger.bg
tiger-club Специализирани услуги за задържане и мотивиране на персонала
www.ТigerClub.bg
 logo-NBCC National Board for Certified Counselors
http://bulgaria.nbcc.org/bg/home
logo-cce Center for Credentialing and Education
http://www.cce-global.org/credentials-offered/gcdfmain
  Министерство на образованието и науката
http://www.mon.bg/
logo bapm Българска асоциация за управление на хора
www.bapm.bg
logo-center-res Център за развитие на човешките ресурси
http://hrdc.bg
karierilogonew http://karieri.bg